20/12/2021

Visjon

Eastsidekvartalet har en visjon om å utvikle byen, fokusere på hvordan en best mulig kan ivareta miljøet, være en møteplass for alle, og skape en plass hvor mangfold har en viktig rolle.

Byutvikling

Hva er byutvikling?
Eastsidekvartalet er byutvikling!
Eastsidekvartalet handler om å løfte en viktig og verdifull bydel.
Eastsidekvartalet handler om sosial utjevning, mangfold, og å gi folk muligheter.
Eastsidekvartalet handler om å skape et inkluderende miljø. Som inviterer til deltakelse og
tilhørighet.
Eastsidekvartalet handler om kaféer, arbeidsplasser, fortausliv, kultur og liv i gata.
Eastsidekvartalet handler om engasjerte mennesker som elsker byen sin.
Eastsidekvartalet handler om folk som slapper av, og nyter hva bydelen har å by på.
Eastsidekvartalet handler om sirkulær økonomi – å ta hensyn til miljøet.
Og til slutt, Eastsidekvartalet handler om identitet og følelser!

Hvem står bak?


Stavanger Investering. Et familieeid selskap, med mor og sønn i spissen, som drives av å utvikle og
lage virksomheter der mennesker skaper noe sammen.

Bærekraft
Hvordan kan vi bidra til at Eastsidekvartalet tar hensyn til miljø?
Utbyggingen av Eastsidekvartalet fokuserer på å benytte seg av det som allerede eksisterer, og la det
vare så lenge som mulig. Reparere. Oppgradere. Bruke om igjen.
Det skal være bærekraft, og det skal være sirkulær økonomi.
Bærekraftig byutvikling handler om samfunn og miljø. God økonomisk utvikling i tråd med bedre
sosiale forhold setter standarden for et voksende næringsliv, og hva er så flott med dette?
Det er med på å skape flere jobber!

Møteplass


Eastsidekvartalet skal være en møteplass for alle og enhver.
Hvorfor?

Fordi møteplasser er viktig!
Det er med på å skape arenaer hvor folk kan møtes. Både sosialt og i forbindelse med jobb. En slik
møteplass danner rom for dialog og læring – og er med på å koble sammen kompetanse med ulike
sektorer.
Foruten om dette, ønsker vi at det skal være en plass folk føler tilhørighet, og ikke minst ønsker å
være.

Mangfold

Hva ønsker vi å stå for? En stor og viktig del av vår visjon for Eastsidekvartalet er mangfold. Hvorfor
er dette punktet så viktig for oss?
Hos Stavanger kommune heter det at vi skal være en by preget av åpenhet, inkludering og mangfold.
Noe vi gledelig vil være en del av. Fordi…
… Mangfold bidrar til et bedre og rikere samfunn for alle.
… Å satse på et mangfoldig arbeidsliv er å satse på uutnyttet kompetanse. Vi ønsker med dette å
motvirke mangel på arbeidskraft.
… Vi har et sterkt håp og ønsker om å være en inkluderende organisasjon som verdsetter og utnytter
kulturelt mangfold.
… Flere personer uavhengig av hvilken bakgrunn de har skal ha tilgang til arbeidslivet.
… ALLE skal ha like muligheter for å lykkes!

Flere aktueltsaker

17/12/2021

Kultur

Kultur

Eastsidekvartalet er mange ting - selskaper, kontorer, bedrifter, miljø, møteplass og lignende. MEN det skal også være kultur!

Kontakt oss

Profilkonseptet er bygget rundt slogan og merkeløftet Work - Meet - Eat - Repeat som representerer alle aspekter av Easyside kvartalet sitt “tjeneste- og opplevelseshjul”.

Målet er å tilby et innhold i Eastside kvartalet som gjør det attraktivt og spennende for mennesker og selskaper å oppholde seg i bygget på dagtid og kveldstid – ukedager og helg – alene, sammen med kollegaer, med forretningsforbindelser, med venner og med familien.
Vi ses i Eastside kvartalet!

Har du spørsmål om konseptet eller ønsker du å ta en prat om etablering/leie av lokaler for din bedrift? Kontakt oss for et møte.

Brit Rugland
(+47) 913 14 325
bksr@stavanger-investering.no

Ole Kristian Rugland
(+47) 975 97 367
okr@stavanger-investering.no